Solveig Lindqvist Projects

Solveig Lindqvist har en lång och gedigen erfarenhet som yrkesutövare inom bildkonsten. Som konservator är hon väl insatt i såväl nutidskonst som i den äldre konsten.

Solveig Lindqvist verkade som gallerist vid Hagelstams galleri i tjugosju år. Galleriets verksamhet upphörde år 2003. I stället uppstod Solveig Lindqvist Projects, vars verksamhet är inriktad på att presentera nutidskonst.

 


Förmedling av konstverk
Förmedling av porträtt
Inhemska och utländska konstmässor
Konservering av konstverk
Kuratorsverksamhet

 

Restaurerings ateljé

Bulevarden 9 A 11

00120 Helsingfors
Finland

mobil +358 50 327 85 25

 

sl-projects@galleriat.net

 

www.solveiglindqvist.com
www.galleriat.net/sl-projects